Tretman

Emotion code - opuštanje

1. Mišićnim testiranjem se točno identificira “zarobljena” negativna emocija i vrijeme njezinog nastanka.

2. Osvješćuju se aspekti zarobljene emocije povezane sa njenim nastankom, sve dok je tijelo nije spremno otpustiti.

3. Otpuštanje ”zarobljene” emocije.

Po tretmanu se obično može otpustiti od 3 do 15 “zarobljenih” emocija, zavisno od toga koliko ih naš energetski sustav može procesirati do slijedećeg tretmana.

Tretman traje imeđu 35 i 45 minuta.Ako se radi na specifičnom problemu obično je dovoljno par tretmana, dok je za temeljitije “čišćenje” potrebno između 10 i 20 tretmana.

Ponekad su klijenti  zabrinuti za privatnost tretmana, obzirom da se procesom osvještavanja ”zarobljenih” emocija dolazi do intimnih detalja. Nema razloga za zabrinutost pošto tretman radimo isključivo na energetskom nivou, tako da je prilikom osvještavanja emocije,bez otkrivanja o čemu se radi,  dovoljno pitati npr: ”Da li je u pitanju ovaj događaj (osoba) na koju sada mislim ? ” kako bismo energiju ”zarobljene” emocije otpustili bez dodatne analize detalja o kojima se radi.

Cilj terapije je da sjećanje na traumatičnu situaciju ili osobu iz prošlosti (vezanu za kreiranje negativne emocije) trajno oslobodimo negativnog emocionalnog naboja, koji onda više ne pobuđuje nikakvu negativnost, već ostaje samo ono što treba i biti : obično sjećanje.

Tretman je moguće raditi sa djecom svih dobi, kao i sa životinjama; naravno – isključivo uz odobrenje i prisustvo roditelja djeteta ili vlasnika životinje.